Ansatte

Bli bedre kjent med ansatte ved Langbølgen legesenter ANS.

Karen Linchausen

Lis- lege (turnuslege) i perioden fra 1.mars til 1. september 2021.

Keiwan Salimi

Ny vikarlege fra 1.mars 2021 for dr. Lindboe.

I anledning den pågående pandemien har dr. Lindboe blitt frikjøpt av bydelen og jobber nå 100% som assisterende bydelsoverlege og med bydelens arbeid med pandemien. 

Ilknor

Helsesekretær

Mohammed Hamad Mukhtar

Allmenlege

NY FASTLEGE FRA 1.MAI.2021!

Batoul Hatem AlSaidy

Allmennlege


Hans Braadland

Spesialist i  Allmennmedisin

Hans har arbeidet som lege siden 1983.

Fra 1.mars har Hans deleliste med Kristian Ludvig Garvang.

Praksisdager: Mandag, tirsdag og onsdag.

Cecilie Riiser Evje

 Allmennlege

Miert Skjoldborg Lindboe

Allmennlege

I anledning den pågående pandemien har dr. Lindboe blitt frikjøpt av bydelen og jobber nå 100% som assisterende bydelsoverlege og med bydelens arbeid med pandemien. Hans pasienter vil derfor i den perioden bli fulgt av dr. Garvang.

Anne Berit

Sykepleier

Arnhild

Helsesekretær

Nina

Helsesekretær

Kristian Ludvig Garvang

Fra 1.mars har Kristian, deleliste med Hans Braadland.

Praksisdager: Onsdag, torsdag og fredag.

Symra Legesenter AS

Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening