Ansatte

Bli bedre kjent med ansatte ved SYMRA LEGESENTER AS!

Mohammed Hamad Mukhtar

Allmenlege

Praksisdager: Mandag, , onsdag (halv dag), torsdag og fredag (halv dag).

Har vikar på tirsdager, dr. Camilla Udjus.

Fastlege siden 1.mai 2021 hos Symra Legesenter!

Hans Braadland

Spesialist i  Allmennmedisin

Hans har arbeidet som lege siden 1983.

Deleliste med Kristian Ludvig Garvang.

Praksisdager: Mandag, tirsdag og onsdag.

Kristian Ludvig Garvang

Deleliste med Hans Braadland.

Praksisdager: Onsdag, torsdag og fredag.

Mandager jobber han på helsestasjon.

Fastlege siden 1.mars 2021 hos Symra Legesenter!

Batoul Hatem AlSaidy

Spesialist i  Allmennmedisin

Praksisdager: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Har fri hver mandag. Dr. Camilla Udjus jobber for henne.

Cecilie Riiser Evje

Spesialist i  Allmennmedisin

Praksisdager: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Har fri hver fredag og annhver torsdag (oddetall uker). Dr. Camilla Udjus jobber for henne.

Camilla Udjus

Vikarlege fra 1. september 2022, for Alsaidy, Evje, Ulsund og Mukthar.

Praksisdager: Jobber mandag, tirsdag, torsdag og fredag.


Andrea Hembre Ulsund er ny fastlege fra 1.mars.23 etter Miert Skjoldborg Lindboe.

Allmennlege

Praksisdager: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag

Fri annhver torsdag (partall uker), jobber Camilla Udjus som vikar for henne. 

Keiwan Salimi er ny fastlege fra 1.juni.23!

Allmennlege

Keiwan Salimi har tidligere jobbet som vikar ved Symra Legesenter. Han startet i en nyopprettet fastlegehjemmel (Null - Liste) i mai 2023 og har således god kapasitet på sin liste per i dag. Jobber også litt på helsestasjon og legevakt. I takt med økende pasientliste, vil han komme til å være på legekontoret 4-5 dager i uken. 


Daniel Andersen

Lis- lege (turnuslege) i perioden fra 1.mars 2024 til 31.08.2024

Arnhild

Kontorleder/Helsesekretær

Nina

Helsesekretær

Ilknor

Helsesekretær

Marija Jovovic

Sekretær

Symra Legesenter AS