Hvem skal du ringe ved nødhjelp?

Legekontor, legevakt eller medisinsk nødtelefon?

Medisinsk nødtelefon: 113


Ved akutt eller livstruende situasjon. Når det ikke er fare for liv ring fastlegen din eller Legevaktsentralen utenfor vår åpningstid

Legevaktsentralen: 116117


Noen ganger er det vanskelig å få tak i fastlegen. Haster det kontakt Legevaktsentralen.

Legekontoret: 22 28 03 11


Primært bør du kontakte fastlegen på dagtid.

Telefontid:

Kl 08.30 - 11.30 og kl 13.15 - 14.30.


Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening