Legekontoret

Vold og trusler

Hos Symra legesenter prioriterer vi sikkerheten og trivselen til våre ansatte og kunder. Vi har nulltoleranse for alle former for trusler og vold. Dette vil resultere i umiddelbar handling og anmeldelse. Vi ber alle om å opprettholde en kultur med respekt og tillit.