Viktig informasjon

Legekontoret

Åpningstid sommer 2022 på Symra Legesenter!

Vi har ferieavvikling i perioden 20/06 - 19/08.

Det vil bli redusert bemanning i ferien noe som kan føre til vanskeligheter med å komme frem på telefonen.

Ta kontakt på: www.helsenorge.no for timeforespørsler, reseptbestillinger, e-kontakt og e-konsultasjon.

Åpningstider : 08.30 - 14.00

All kontakt med kontoret bør skje før kl 12.00!

*** Legesenteret er i full drift igjen den 22/08 2022!


Legene har ferie i tidsrommet:

Hans Braadland:         uke: 30, 31, 32

Cecilie R. Evje:              uke: 25, 29, 30

Batoul Alsaidy:             uke: 30, 31

Kristian Garvang:         uke: 26, 27, 28, 29

Hamad Mukhtar:         uke: ?

Keiwan Salimi:              uke: 29, 30

Camilla Udjus:              uke: 27, 28